Boek

Straten staan centraal in Zo was het | Zo is het, ook in de boeken, waarin oude foto’s en verhalen de boventoon voeren en zo een overzicht geven van hoe een bepaalde stad of gemeente er tussen pakweg 1900 en 1970 uitzag. Foto’s van levendige straten (mensen, activiteiten…) illustreren verhalen van mensen die het zelf mee hebben gemaakt (vanaf 1920) of het hebben van horen zeggen van ouders of grootouders (tot 1940).

IJkpunten zijn:

  • 1910-1920:  de periode dat er i.v.m. de mobilisatie van militairen die een prentbriefkaart wilden versturen, veel gefotografeerd werd
  • 1930-1940: de veranderingen in het straatbeeld 20 jaar later
  • 1950-1960: de veranderingen in de periode van de wederopbouw, na de soms verwoestende Tweede Wereldoorlog

Gemeenten